SNR Audio 4

30-May-2014

(phyag chen nges don sgron me)

"Chakchen Ngedhon Dronmey" by Jamgon Lodro Thaye.

Unicode
PDF
TibetDoc
iPad
2.78MB
299KB
102KB
338KB

 

 

No.
MP3
དཀར་ཆག
1
དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བ།
2
འཆི་བ་མི་རྟག་པ།
3
ལས་རྒྱུ་འབྲས།
4
འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས།
5
སྐྱབས་འགྲོ།
6
སེམས་བསྐྱེད།
7
རྡོར་སེམས།
8
མཎྜལ།
9
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
05_CND_skyabs 'gro.mp3 

 

©Karma Lekshey Ling Institute